Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Trwa przebudowa drogi gminnej w Wydrowicach

02-06-2017

logo.jpeg
Zamiast drogi gruntowej będzie asfaltowa. Trwa przebudowa drogi gminnej na odcinku 477 m w Wydrowicach, która ma poprawić infrastrukturę w sołectwie i dojazd do posesji mieszkańców. Na realizację inwestycji gmina #Niemodlin pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Roboty prowadzi wykonawca spółka HUCZ z Boronowa. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, oczyszczenie istniejących rowów i przepustów, umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi oraz na niektórych odcinkach wykonanie ścieku podłużnego. Koszt inwestycji wyniesie 466 153 zł (63,63 % dofinansowanie z PROW).

Przypomnijmy, że gmina Niemodlin pozyskała dofinansowanie z PROW na realizację w 2017r.:
- przebudowy drogi publicznej w Krasnej Górze - inwestycja rozpoczęta
- przebudowy drogi gminnej ul. Kolonia Leśna w Graczach - inwestycja zakończona
- przebudowy drogi wewnętrznej w Wydrowicach - inwestycja rozpoczęta
- przebudowy drogi wewnętrznej w Gościejowicach

DSC_0523.jpeg
DSC_0522.jpeg
DSC_0521.jpeg
DSC_0517.jpeg
DSC_0509.jpeg
DSC_0514.jpeg

Wydrowice.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin