- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Spotkanie Burmistrza Niemodlina z sołtysami Gminy Niemodlin

14-02-2013

W dniu 8 lutego 2013 r. w sali obrad przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, odbyło się spotkanie Burmistrza Niemodlina z sołtysami Gminy Niemodlin. W spotkaniu uczestniczyło 23 sołtysów (z 27).
Głównym celem spotkania było przybliżenie „tematyki śmieciowej”, tj. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Burmistrz Niemodlina pan Mirosław Stankiewicz poinformował, że „rewolucja śmieciowa” jest wynikiem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta nakazywała gminom do końca 2012 roku przyjąć pakiet uchwał dot. zasad gospodarowania odpadami i Rada Miejska w Niemodlinie obowiązek taki wykonała.
W dalszej kolejności Burmistrz odniósł się do harmonogramu działań dot. wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, tj. przypomniał o terminie składania deklaracji o wysokości opłaty do 28 lutego br. oraz o przygotowywanym przetargu na odbiór odpadów, którego rozstrzygnięcie planowane jest w miesiącu kwietniu 2013 r.
Następnie oddał głos panu Walerianowi Kalińskiemu Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, który przedstawił najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z uchwał Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Podczas spotkania sołtysi zostali również zapoznani przez pracowników Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich – pana Ryszarda Ślęzaka i pana Rajmunda Kulza z następującymi sprawami:
- oświetlenia ulicznego w gminie,
- prowadzenia inwestycji budowlanych w sołectwach,
- terminami i zasadami realizacji funduszu sołeckiego w 2013 r.

Na zakończenie Burmistrz zwrócił się do pań i panów sołtysów z prośbą o przekazywanie od mieszkańców poszczególnych miejscowości uwag, opinii i pomysłów na temat zmian w gospodarowaniu odpadami.
1.jpeg
2.jpeg