Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

13-06-2017

Burmistrz Niemodlina

49-100 Niemodlin, ul. Boh. Powstań Śl. 37

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  • garaż, położony przy ul. Reymonta w Niemodlinie wraz z działką 622/23 z k.m.10
    o pow. 0,0030 ha,
  • działka 769/1 z k.m.10 o pow. 0,1804 ha położona w Niemodlinie,
  • lokal mieszkalny nr 5 z pomieszczeniem przynależnym położony w budynku nr 9 przy ul. Kilińskiego w Niemodlinie, wraz z udziałem w gruncie – działka nr 498/1 z k.m.9.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat:

  • część dz. 612/5 z k.m.10 o pow. 89 m², położonej w Niemodlinie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
  • część dz. 434/3 z k.m.8 o pow. 72 m², położonej w Niemodlinie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
  • działka 557/2 z k.m.9 o pow. 0,0042 ha położoną w Niemodlinie, z przeznaczeniem na prowadzenie nierolniczej działalności gospodarczej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze nieograniczonego przetargu ustnego – część działki 760/4 z k.m.10 o pow. 30,0 m², położonej w Niemodlinie, z przeznaczeniem na postawienie dwóch garaży blaszanych.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 i 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 wew. 209 lub 220