Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gmina Niemodlin pozyskała kolejne fundusze na rozbudowę kanalizacji sanitarnej

14-06-2017

Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz oraz Skarbnik Alicja Domalewska podpisały dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu umowy na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytem Gracze-Gościejowice oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowej. Przy podpisaniu umów obecny był także Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. Gmina Niemodlin pozyskała 63,63 % dofinansowania do inwestycji.

Roboty związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytem Gracze-Gościejowice powinny zakończyć do 28 września 2017r. Koszt zadania wyniesie 2 149 339 zł. W ramach inwestycji przewiduje się budowę m.in. 8,375 km kolektora kanalizacyjnego z miejscowości Gracze do miejscowości Gościejowice, mającą za zadanie skierowanie ścieków ze zdekapitalizowanej oczyszczalni w Graczach do oczyszczalni w Gościejowicach, służącą poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie". Budowa kolektora umożliwi w przyszłości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sołectwa znajdujące się przy trasie przebiegu kolektora. Roboty będzie prowadzić spółka SENTBUD Obsługa Inwestycji z Wrocławia.

Budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowej w ramach trzeciego etapu kanalizacji obszarów wiejskich w naszej gminie realizuje firma "Eko-Kan-Gaz" Jan Tokarski z miejscowości Karski. Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna o dł. 1830 m. Termin zakończenia prac przewidziano do 15 listopada 2017 roku. Koszt inwestycji wyniesie 587 108 zł.

DSC_0779.jpeg
DSC_0786.jpeg
DSC_0789.jpeg
DSC_0797.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin