- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zmiany w przepisach meldunkowych

18-02-2013

Z dniem 31 grudnia 2012r. weszły w życie zmiany w przepisach meldunkowych. Wprowadzają one m.in. ułatwienia dla tych osób, które z powodu zmiany miejsca zamieszkania muszą odwiedzić urząd gminy, aby wykonać obowiązek meldunkowy.
Najbardziej istotne zmiany to:
1. przy zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego wystarczy zgłosić się w urzędzie gminy „nowego” miejsca pobytu celem dokonania zameldowania, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania się w urzędzie gminy „starego” miejsca pobytu w celu wymeldowania. Oznacza to, że osobę meldującą się czeka tylko jedna wizyta
w urzędzie gminy właściwym dla nowego miejsca pobytu,
2. wydłużono z 4 dni do 30 dni okres, przed upływem którego należy zameldować
się (po zamieszkaniu) w miejscu pobytu stałego lub czasowego - dotyczy to obywateli UE (w tym Polski), obywateli państw EFTA – stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
3. zniesiono obowiązek meldowania się na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy obywateli UE (w tym Polski), obywateli państw EFTA – stron EOG
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
4. zniesiono obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów w obiektach turystyczno-wypoczynkowych,
5. zniesiono obowiązek właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,
6. wprowadzono obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę tylko w przypadku wyjazdów na okres co najmniej 6 miesięcy (dotychczas dotyczyło to okresów co najmniej 3 miesięcy),
7. zniesiono przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego obowiązek podawania informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym (nie ma konieczności przedkładania książeczki wojskowej).
Zameldowania lub wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa w zwykłej formie (nie musi być notarialne).
Jeżeli pełnomocnikiem nie jest najbliższy krewny (rodzic, małżonek, rodzeństwo, dzieci), za wykorzystanie pełnomocnictwa należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać zgłaszając się osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub dzwoniąc pod
nr telefonu 77 4025334.