- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Piękna Wieś Opolska 2013 i Opolskie kwitnące

18-02-2013

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3282/2013 z dnia 05 lutego 2013r. ogłosił szesnastą edycję Konkursu "Piękna Wieś Opolska 2013".
W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w pięciu kategoriach:
- "Najpiękniejsza wieś",
- "Najlepszy start w odnowie wsi",
- "Najlepszy projekt odnowy wsi"
- "Najpiękniejsza zagroda wiejska".
oraz kategoria dodatkowa:
- "Wieś dziedzictwa kulturowego"
Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz kryteriów akcji "Wieś przyszłości".
W 2013r. sołectwa będą mogły ubiegać się o tytuł "Wsi dziedzictwa kulturowego", tj. miejscowości o wysokim zasobie kulturowym, wyróżniającej się spośród innych dzięki specyfice i występowaniu kluczowego tematu przewodniego oraz posiadającej wyjątkowy, niepowtarzalny klimat. W kategorii "Wieś dziedzictwa kulturowego" szczególnie oceniany będzie zasób, jakim dysponuje wieś, w skład którego wchodzi istniejąca substancja materialna i ukształtowanie miejscowości, infrastruktura pobytowa i atrakcje turystyczne.
Zachęcam do zapoznania się z publikacją "Sieć Najpiękniejszych Wsi - opracowanie eksperckie projektu", na bazie którego opracowano kryteria kategorii "Wieś dziedzictwa kulturowego".
Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce Program Odnowy Wsi / Konkurs Piękna Wieś Opolska.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2012-2013.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił V. edycję konkursu "Opolskie Kwitnące", którego celem jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz obiektów użyteczności publicznej w województwie opolskim.
Tegoroczny konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:
"Najpiękniej ukwiecona wieś",
"Obiekt prywatny",
"Obiekt dostępności publicznej",
a rozstrzygany na szczeblu wojewódzkim.
Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu są doskonałą promocją współpracy pomiędzy mieszkańcami, wobec powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie na terenie Państwa gminy, zachęcając jednocześnie do wzięcia w nim udziału.
Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się regulaminie wraz z formularzem zgłoszeniowy ( pliki do pobrania poniżej ). Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl (w zakładce "Opolskie Kwitnące").
Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: promocja@opolskie.pl, lub tel. 77 44 29 340.

Do pobrania:
DOCformularz zgłoszeniowy.doc (166,50KB)
DOCregulamin konkursu.doc (176,00KB)