Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Policjant, który mi pomógł

07-03-2013

 VI edycja konkursu ,,Policjant, który mi pomógł" trwać będzie do 31 maja 2013r. i ma na celu wyłonienie do wyróżnienia policjantów. Ideą konkursu "Policjant, który mi pomógł" jest wskazanie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą.
Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem policji). Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia "Niebieska Linia", laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.
 

Szczegóły plebiscytu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl