Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rozpoczęto budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice

21-08-2017

W ramach inwestycji przewiduje się budowę 8,375 km kolektora kanalizacyjnego z miejscowości Gracze do miejscowości Gościejowice, mającą za zadanie skierowanie ścieków ze zdekapitalizowanej oczyszczalni w Graczach do oczyszczalni w Gościejowicach, służącą poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie". Budowa kolektora umożliwi w przyszłości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sołectwa znajdujące się przy trasie przebiegu kolektora. Koszt zadania wyniesie 2 149 339 zł. Gmina Niemodlin pozyskała 63,63 % dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowej oraz na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytem Gracze-Gościejowice.

DSC_2060.jpeg
DSC_2056.jpeg
DSC_2058.jpeg
DSC_2053.jpeg
DSC_2063.jpeg
DSC_2064.jpeg
DSC_0797.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin