Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

29-08-2017

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”
– słowa roty w obecności burmistrz Niemodlina, Doroty Koncewicz oraz dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane przez:
- Ewę Chrobot (nauczycielkę Publicznego Przedszkola im. M. Kownackiej w Graczach),
- Elżbietę Dressler (nauczycielkę Publicznego Przedszkola im. M. Kownackiej w Graczach),
- Katarzynę Kuszman (nauczycielkę Publicznego Gimnazjum w Graczach).

Nauczycielki te w dniu 17 sierpnia br. zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyły, według powyższej roty, ślubowanie, potwierdzając je własnym podpisem.
Podczas tego spotkania Pani Burmistrz oficjalnie wręczyła również akty powierzenia stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2022 roku, dla Pań:  
• Krystyny Dżaluk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Niemodlinie,
• Violetty Szczyrk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Niemodlinie.

W dalszej części spotkania omówiono kwestie związane między innymi z:
1)    organizacją roku szkolnego 2017/2018;
2)    prawem oświatowym – wprowadzonymi zmianami w przepisach;
3)    podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa;
4)    dowozem uczniów do szkół i przedszkoli,
5)    programem rządowym „Wyprawka szkolna” oraz zakupem darmowych podręczników dla uczniów klas I – VII szkół podstawowych oraz uczniów klas II – III szkół gimnazjalnych;
6)    udziałem szkół podstawowych w następujących programach:
a)    Aktywna tablica;
b)   Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (gmina złożyła wniosek o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych na łączną kwotę 24 000,00 zł – środki te otrzymała).

DSC_2624.jpeg
DSC_2645.jpeg
DSC_2655.jpeg
DSC_2599.jpeg
DSC_2606.jpeg
DSC_2607.jpeg
DSC_2660.jpeg
DSC_2671.jpeg
DSC_2682.jpeg

Małgorzata Kochanek
p.o. Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Niemodlinie