Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2018 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie

30-08-2017

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie

1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) Zarządzeniem Nr III/48/2011 Burmistrza Niemodlina z dnia 19 kwietnia 2011 roku (z późn. zm.).

2. Skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Niemodlinie:

1/. Teresa Bielicz – Przewodnicząca Komisji
2/. Janusz Kwaśniowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3/. Edyta Kapuścińska – członek Komisji
5/. Ryszard Mendiuk – członek Komisji
6/. Jan Pajączek – członek Komisji

3. Terenem działania M-GKRPA w Niemodlinie jest Gmina Niemodlin.

4. Siedzibą M-GKRPA jest:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
Kontakt w godzinach pracy Urzędu

5. Zadania M-GKRPA w Niemodlinie określa Regulamin Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr III/48/2011 Burmistrza Niemodlina z dnia 19 kwietnia 2011r. (z późn. zm.),

1/. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2/. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (wniosek w załączeniu),
3/. Opiniowanie (w drodze postanowienia) wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4/. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

MG.png

ODTwniosek o podjęcie działań przez M-GKRPA.odt