Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Radni obradowali podczas XLII sesji

05-09-2017

Podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie radni przyjęli pięć uchwał w następujących sprawach: przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Rodzinie i Środowisku Lokalnym dla Gminy Niemodlin na lata 2017-2020, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a także zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekty uchwał: http://bip.niemodlin.pl/1657/1899/projekty-uchwal-rm.html)

Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz udzieliła informacji z działalności międzysesyjnej oraz przedstawiała szczegółowy harmonogram spotkań w sprawie budowy obwodnicy miasta. Były też zapytania i wnioski radnych oraz wystąpienia mieszkańców w bieżących sprawach gminy.

DSC_0919.jpeg
DSC_0909.jpeg
DSC_0910.jpeg
DSC_0913.jpeg
DSC_0921.jpeg
DSC_0927.jpeg
DSC_0928.jpeg
DSC_0929.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin