Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Seniorzy zainaugurowali nowy rok akademicki

19-09-2017

Seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie zainaugurowali nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w dniu 18 września 2017 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Spotkanie prowadziła, Teresa Kucharzak - Juszczyk - prezes Stowarzyszenia. Zaproszona na inaugurację burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz podziękowała seniorom za dotychczasową aktywność i zaangażowanie, podkreślając znaczenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. UTW Niemodlin jest placówką dydaktyczną dla osób starszych (55+), której celem jest poprawa jakości życia poprzez kształcenie, rozwój zainteresowań, aktywizację społeczną, udział w kulturze i integrację. Inauguracyjny wykład pt. "Radość życia jako predykator pomyślnego starzenia się" wygłosiła dr Walentyna Wnuk. Podczas uroczystej inauguracji głos zabierali także zaproszeni goście. W Ośrodku Kultury w Niemodlinie obecni byli także m.in., Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Zbigniew Palak, Przewodnicząca Rady Seniorów, Elżbieta Knop-Ciepielowska, Przewodniczący Rady Gminy Tułowice, Frederic Coppin, dr Janina Domska, radni Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz zaprzyjaźnieni z UTW Niemodlin przedstawiciele instytucji i uczelni na Opolszczyźnie. Na zakończenie seniorzy słuchali piosenek w wykonaniu męskiego zespołu wokalno - instrumentalnego "Metronom".

Na stronie internetowej miasta znajduje się specjalna zakładka Stowarzyszenie Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie: http://niemodlin.pl/2343/2024/stowarzyszenie-niemodlinski-uniwersytet-trzeciego-wieku-w-niemodlinie.html

 

 

Artur Pieczarka, UM Niemodlin