Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Radni dyskutowali o obwodnicy Niemodlina

04-10-2017

Radni obradowali podczas XLIII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 28 września br. W czasie obrad Marcin Bronkiewicz, naczelnik wydziału dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zapewnił o przygotowaniu do ogłoszenia przetargu na wykonawcę budowy obwodnicy Niemodlina. Wymagana jest zgoda na ogłoszenie przetargu z Warszawy. Wybrany w przetargu wykonawca będzie realizował zadanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz oraz radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, mogli zadawać szczegółowe pytania dotyczące realizacji najważniejszej dla miasta i gminy inwestycji.

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli także informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. oraz podjęli uchwały w następujących sprawach: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, regulaminu utrzymania czystości i porządku, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmian budżetu na rok 2017 oraz nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej. Tytuł ten otrzymał Pan Zdzisław Wasylik z Sołectwa Rogi, długoletni nauczyciel, dyrektor szkoły podstawowej w Rogach, pracownik oświaty, radny Rady Miejskiej w Niemodlinie i społecznik. Również wieloletni prezes OSP w Rogach i członek Gminnego Zarządu OSP. Pełni role animatora kultury, reżyser wielu sztuk teatralnych. Od ponad 30 lat intensywnie i skutecznie integrujący społeczność lokalną.

DSC_0978.jpeg
DSC_0970.jpeg
DSC_0966.jpeg
DSC_0963.jpeg
DSC_0960.jpeg
DSC_0958.jpeg
DSC_0957.jpeg
DSC_0954.jpeg
DSC_0951.jpeg
DSC_0948.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin