Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Niemodlińscy seniorzy współpracują z uczelnią wyższą

12-10-2017

W dniu 02.10.2017 r. została zawarta umowa patronacka pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, reprezentowaną przez rektora – dr inż. Przemysława Malinowskiego a Stowarzyszeniem Niemodlińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentowaną przez prezes Teresę Kucharzak-Juszczyk. Celem umowy jest nawiązanie współpracy oraz objęcie patronatem naukowym UTW Niemodlin przez PWST w Nysie. Współpraca dotyczy szeroko pojętej aktywizacji osób starszych - członków UTW, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, aktywności fizycznej i podtrzymywania więzi społecznych oraz angażowania członków UTW w problemy środowiska. W umowie zawarto też działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rzecz promocji PWSZ w Nysie, organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów, PWSZ i społeczności lokalnych. Ponadto, korzystania przez UTW z wykładów nauczycieli akademickich oraz zasobów dydaktycznych PWSZ w Nysie.

IMG_2995.jpeg
IMG_2996.jpeg
IMG_2998.jpeg
IMG_3005.jpeg
IMG_3000.jpeg

UTW Niemodlin