- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rozstrzygnięcie konkursów związanych z obchodami 70 – rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu

16-04-2013

 Rozstrzygnięcie konkursów związanych z obchodami
70 – rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu

 

W związku z Obchodami 70 - rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu na terenie Gminy Niemodlin ogłoszono 7 konkursów tematycznych dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Organizatorem konkursów był Burmistrz Niemodlina - Mirosław Stankiewicz.
Spośród siedmiu ogłoszonych konkursów prace napłynęły na następujące konkursy:
- „Order zasługi” - konkurs skierowany do dzieci 6 - cio letnich, których zadaniem było samodzielne wykonanie projektu orderu dla Obrońców wołyńskiego Przebraża,
- „Przebraże i jego mieszkańcy” - konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z podziałem na dwie kategorie wiekowe - klasy I - III oraz IV - VI, których zadaniem było wykonanie portretu jednego z Obrońców Przebraża,- „Przebraże - historie utrwalone i zatarte” - konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których zadaniem było napisanie wiersza lub eseju inspirowanego historią mieszkańców Przebraża bądź ich potomków,- „Wiemy - pamiętamy!” - konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których zadaniem było przygotowanie samodzielnie lub w grupie specjalnego wydania gazetki „jednodniówki”,- „Lekcja historii - 70 rocznica Ludobójstwa na Wołyniu” - konkurs skierowany był do nauczycieli, których zadaniem było przygotowanie i przedstawienie scenariusza zajęć z lekcji historii, który zgodny musiał być z tytułem konkursu.
Komisje Konkursowe powołane Zarządzeniem Burmistrza, dokonały wyboru następujących prac w każdym z konkursów:


1) „Order zasługi”:
• I miejsce - Aurelia Szczęśniak - Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie,
• II miejsce - Maria Opalona - Publiczne Przedszkole w Graczach,
• III miejsce - Mikołaj Tomków - Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie.


2) „Przebraże i jego mieszkańcy” (kl. I - III SP):
• I miejsce - Sara Chrobot - Szkoła Podstawowa w Graczach,
• II miejsce - Daniel Kowalski - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie,
• III miejsce - Joanna Paluszkiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie.

3) „Przebraże i jego mieszkańcy” (kl. IV - VI SP):
• I miejsce - Wiktoria Gajewska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie,
• II miejsce - Izabela Kyć - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie,
• III miejsce - Katarzyna Kalińska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie.

4) „Przebraże - historie utrwalone i zatarte”:
• I miejsce - Julia Kwiecińska - Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie,
• II miejsce - Paulina Zawiślak - Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Niemodlinie,
• III miejsce - Anna Prochera - Publiczne Gimnazjum w Graczach.

5) „Lekcja historii - 70 rocznica Ludobójstwa na Wołyniu”:

Stella Cybulska - Sołtysik i Katarzyna Kristman ze Szkoły Podstawowej w Graczach.

6) „Wiemy - pamiętamy!”: Wpłynęła tylko jedna praca, która nie spełniła wymogów regulaminu konkursowego, dlatego też komisja konkursowa postanowiła nie przyznać żadnej nagrody.

Wręczenie nagród odbędzie się dnia 22 czerwca 2013 r. podczas obchodów Dni Niemodlina.