Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przypomnienie o zasadach dotyczących opłat za wywóz odpadów komunalnych

16-11-2017

Przypominamy o zasadach dotyczących opłat za wywóz odpadów komunalnych.

  1. Właściciel ( użytkownik, jednostka organizacyjna ) jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Właściciel ( użytkownik, jednostka organizacyjna ) jest obowiązany w ciągu 14 dni złożyć ponownie deklarację w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących na nieruchomości.
  3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi wynosi 10 zł. miesięcznie za każdego mieszkańca.
  4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie segregowanymi wynosi 20 zł. miesięcznie za każdego mieszkańca.
  5. Opłaty należy wnosić zgodnie z danymi podanymi w deklaracji DO-1 do 10- go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc na indywidualny numer rachunku bankowego bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

W odpowiedzi na powtarzające się pytania informujemy, iż:

• zgłosić w deklaracji należy każdego mieszkańca,  nie wyłączając dzieci, osób starszych i  pracujących sezonowo za granicą.

( „Eksperci wskazują, że mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art.2d rozporządzenia WE nr 763/2008. Tam miejsce zamieszkania określono jako miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami”.)

• jeżeli dom jest niezamieszkały właściciel obowiązany jest złożyć deklarację tzw. zerową. 

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf