- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

PRZYPOMNIENIE !

05-07-2013

Przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać miesięcznie, bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (z lipcem włącznie). Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie oraz na konto: BS Namysłów O/Niemodlin 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001.