Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gmina Niemodlin uzbraja teren strefy ekonomicznej

01-12-2017

Podniesienie dostępności i atrakcyjności terenu dla potencjalnych inwestorów - to jeden z celów rozpoczętej inwestycji gminy Niemodlin w Podstrefie Niemodlin WSSE Invest - Park. Rozpoczęto przebudowę indywidualnego zjazdu zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej (droga krajowa nr 46) na zjazd publiczny w celu umożliwienia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej.

Wykonawcą robót w branży drogowej jest spółka HUCZ z Boronowa, a w zakresie budowy oświetlenia drogowego spółka EL-MAR z Dobrodzienia .

Zakres głównych robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1)    przebudowę odcinka jezdni drogi krajowej z poszerzeniem jezdni, budową azylu wyspowego z przejściem dla pieszych oraz montażem stalowych barier energochłonnych,
2)    budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 46 do terenów inwestycyjnych o szerokości 7.0 m dostosowanego do wjazdu samochodów ciężarowych, z przepustem na rowie,
3)    budowę odcinka drogi gminnej wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów i chodnikami,
4)   budowę 680 mb linii kablowej oświetlenia drogowego z 18 słupami przy ul. Opolskiej, od stacji paliw do końca terenów strefy oraz przy drodze wewnętrznej.

DSC_0448.jpeg
DSC_0456.jpeg

Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano do 30 kwietnia 2018r.

Przypomnijmy, że w 2016 roku na działkach gminy Niemodlin włączonych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park zamontowano nową tablicę promującą obszar do inwestowania, wcześniej wyrównano cały teren ciężkim sprzętem. Gmina przygotowała obszar, Invest – Park sfinansował montaż nowego billboardu. W 2015 roku decyzją Rady Ministrów Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się o pięć nowych lokalizacji. W jej granice zostały włączone m.in. tereny w Niemodlinie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, włączona do strefy nieruchomość przeznaczona jest pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe.

Podstrefa Niemodlin WSSE Invest - Park - 2,2485 ha, własność gminy

Teren niezabudowany położony w Niemodlinie przy drodze krajowej nr. 46, w odległości 5 km od autostrady A4. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna znajdują się w odległości ok. 30-35 m od granicy terenu. Sieć elektroenergetyczna przebiega przez teren strefy.

1006_strefa1.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin