- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ku pamięci pomordowanych – 67. rocznica ludobójstwa na Wołyniu

06-08-2010

W dniu 9 lipca br. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Jan Oleksa oraz zaproszeni goście uroczystym apelem uczcili 67. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się m.in.: Pełnomocnik Marszałka Województwa Opolskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bogdan Bocheński, Przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego Janusz Wójcik – Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Jolanta Kołodziejska, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Grzegorz Sawicki, wójt Gminy Olszanka Jerzy Dróbka, a także przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich, poczty sztandarowe, warta honorowa Wojska Polskiego i ZHP oraz mieszkańcy Niemodlina.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Niemodlina. W kilku zdaniach przypomniał on tragiczne wydarzenia sprzed lat, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały ponad sto sześćdziesiąt polskich kościołów na Wołyniu, mordując polskich księży i bezbronnych wiernych.

„Przyszłość stosunków polsko-ukraińskich trzeba budować na prawdzie i sprawiedliwości, apeluję z Niemodlina już od trzech lat do władz Rzeczpospolitej Polskiej i jej przedstawicieli w naszym województwie. O sprawiedliwość dla pomordowanych. O ukaranie oprawców. O prawdę dla przyszłych pokoleń” – mówił. Na zakończenie złożył hołd pomordowanym, którzy „nie o zemstę, lecz o pamięć wołają”.

Janusz Wójcik – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego, w swoim wystąpieniu, wyraził głębokie wyrazy szacunku wszystkim kombatantom i podziękował za „trudną pamięć o naszej historii na Kresach”.

W kolejnym przemówieniu, naoczny świadek historii, członek Stowarzyszenia Ziemi Dolińskiej – Jan Wajman, przybliżył, zwłaszcza młodym pokoleniom Polaków, okrutne metody walki z Polakami, jakich dokonywali bandy UPA, wspominał swoich bliskich, sąsiadów, kobiety i dzieci, którzy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami.

Uroczystość zakończyła, wspólnie odmówiona, modlitwa za dusze zmarłych ofiar ludobójstwa, po której złożono okolicznościowe wiązanki pod pomnikiem Obrońców Przebraża.

przebraż 1 2010.jpeg

przebraż 2 2010.jpeg

przebraż 3 2010.jpeg