Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

STAN ALARMU POWODZIOWEGO !

10-06-2013

KOMUNKIAT O OGŁOSZENIU STANU ALARMOWEGO
NA RZECE ŚCINAWA NIEMODLIŃSKA

Na podstawieart. 31 a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013roku, poz. 594) w związku z przekroczeniem stanu alarmowego poziomu wody w rzece Ścinawie Niemodlińskiej oraz pogarszającą się sytuacją hydrometeorologiczną z dniem 10 czerwca 2013 r. od godz. 17.00

ogłaszam

STAN ALARMU POWODZIOWEGO DO ODWAŁANIA NA OBSZARZE GMINY NIEMODLIN.

BURMISTRZ NIEMODLINA
MIROSŁAW STANKIEWICZ
.