- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

13-06-2013

Rozporządzenie Nr 2 /2013
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
z dnia 07 czerwca 2013r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie niektórych miejscowości w obrębie gmin Niemodlin i Tułowice.

Na podstawie art.45 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2008r. nr 213, poz. 1342 ze zm.) oraz w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. nr 187, poz.1574) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu postanawia:

§ 1
1. uchylić rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w opolu z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego na terenie niektórych miejscowości w obrebie gminy Niemodlin i gminy Tułowice,
2. uznać za obszar wolny od zgnilca amerykańskiego pszczół miejscowość Niemodlin w gminie Niemodlin oraz obszar ograniczony odpowiednio:
1) od północnego wschodu – autostradą A-4 od miejscowości Rzędziwojowice
do skrzyżowania z drogą nr 46 Opole-Nysa i dalej tą drogą do skrzyżowania z drogą Gościejowice-Michałówek i dalej drogą Michałówek, Grodziec, Grodziec Drugi, Skarbiszowice;
2) od południa – drogą od miejscowości Skarbiszowice do miejscowości Lipno i dalej
do miejscowości Jaczowice;
3) od zachodu i północnego zachodu – od miejscowości Jaczowice drogą do skrzyżowania z drogą nr 385 i dalej w linii prostej do miejscowości Piotrowa, dalej w linii prostej  do miejscowości Mała Góra, skąd w linii prostej do miejscowości Szydłowiec Śląski
i dalej do autostrady A-4 w miejscowości Rzędziwojowice.

§ 2
Burmistrz Miasta i Gminy Niemodlin oraz Wójt Gminy Tułowice powiadomią ludność o uchyleniu nakazów i zakazów poprzez rozplakatowanie niniejszego rozporządzenia i w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

§ 3
Rozporządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia w trybie określonym w § 2.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Opolu
/~/ Kazimierz Kopczyński

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Niemodlin
2. Wójt Gminy Tułowice
3. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu
45-061 Opole, ul.Katowicka 39
4. Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu
5. Starosta Powiatu Opolskiego
6. a/a