Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gmina buduje drogi w strefie ekonomicznej

10-01-2018

Trwa uzbrajanie terenu Podstrefy Niemodlin WSSE Invest - Park. Jednym z celów prowadzonej inwestycji jest podniesienie dostępności i atrakcyjności terenu dla potencjalnych inwestorów. Wykonywana jest przebudowa indywidualnego zjazdu zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej (droga krajowa nr 46) na zjazd publiczny w celu umożliwienia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej. Wykonawcą robót w branży drogowej jest spółka HUCZ z Boronowa, a w zakresie budowy oświetlenia drogowego spółka EL-MAR z Dobrodzienia .

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: przebudowę odcinka jezdni drogi krajowej z poszerzeniem jezdni, budowę azylu wyspowego z przejściem dla pieszych oraz montażem stalowych barier energochłonnych, budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 46 do terenów inwestycyjnych o szerokości dostosowanego do wjazdu samochodów ciężarowych, z przepustem na rowie, budowę odcinka drogi gminnej wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów i chodnikami, budowę 680 mb linii kablowej oświetlenia drogowego z 18 słupami przy ul. Opolskiej, od stacji paliw do końca terenów strefy oraz przy drodze wewnętrznej. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano do 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, teren strefy przewidziano pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe.

DSC_0069.jpeg
DSC_0072.jpeg
DSC_0073.jpeg
DSC_0080.jpeg
DSC_0083.jpeg
DSC_0086.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin