Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ankieta dla mieszkańców - Partnerstwo Borów Niemodlińskich

29-01-2018

W ramach przygotowania do oceny dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów Niemodlińskich została opracowana anonimowa ankieta, zgodnie z wytycznymi Podręcznika monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy do włączenia się w ocenę satysfakcji z miejsca zamieszkania i wypełnienie ankiety. Jej wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.boryniemodlinskie.pl do końca marca 2018 r. W wypadku pytań prosimy o tel. pod nr 77 4606 351 lub mail biuro@boryniemodlinskie.pl

Link do ankiety
https://goo.gl/forms/RZCQDMbraoaBnhnt1

logo-pbn-kolor.jpeg