- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Afrykański pomór świń

26-06-2013

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
w sprawie działań Inspekcji Weterynaryjnej po ogłoszeniu wykrycia
pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w rejonie iwiejskim,
w obwodzie grodzieńskim na Białorusi.


W dniach 22 i 23 czerwca 2013r. służby weterynaryjne kontynuowały działania związane z zabezpieczeniem przejść granicznych w maty dezynfekcyjne – na bieżąco sprawdzany jest stan mat dezynfekcyjnych oraz ich uzupełnianie środkami dezynfekcyjnymi.
Służba Celna prowadzi kontrole bagażu podręcznego pasażerów wjeżdżających na terytorium RP pod kątem wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego – dokonywana jest konfiskata i zniszczenie takich produktów. Działania nakierowane są również na wykrycie ewentualnych prób przemytu żywności. Prowadzony jest również nadzór nad wykonywaniem zaleceń dotyczących kontroli stanu czystości pojazdów przeznaczonych do transportu zwierząt, przekraczających granicę kraju.
Na przejściach granicznych zwiększono liczbę plakatów ostrzegawczych zawierających dane o chorobie oraz informujących o ograniczeniach we wwozie produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium RP, a także rozpoczęto rozdawanie ulotek informacyjnych(informacje w języku polskim, rosyjskim i angielskim).
Ponadto, w dniu dzisiejszym zostało wydane przez Głównego Lekarza Weterynarii polecenie dla wszystkich wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii, aby począwszy od dnia 24 czerwca 2013 r. powiatowi lekarze weterynarii rozpoczęli intensywne szkolenia przypominające dla lekarzy weterynarii prywatnej praktyki oraz akcje uświadamiające dla rolników (ulotki), dotyczące afrykańskiego pomoru świń oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia choroby.
Należy dodatkowo podkreślić, że od 2011r. Główny Lekarz Weterynarii, w związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w Federacji Rosyjskiej, w celu zabezpieczenia terytorium RP przed wniknięciem i rozprzestrzenieniem się choroby, polecił prowadzenie badań monitoringowych świń i dzików w pasie przygranicznym województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Próbki pobierane są od padłych świń (na podstawie analizy ryzyka) oraz od padłych i odstrzelonych dzików.
Dotychczas nie stwierdzono dodatnich wyników tych badań.
Afrykański pomór świń nie przenosi się na ludzi.
Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że z Republiki Białoruskiej nie wolno przywozić, w tym importować żywych świń, mięsa oraz przetworów mięsnych.
Główny Lekarz Weterynarii

Zobacz co to jest afrykański pomór świń -PDFASF ulotka.pdf (327,48KB)