Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gościejowicach Małych

12-02-2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niemodlin!

Wszelkie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od naszych mieszkańców zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru w 2019 roku.

Ponadto wyżej wymienione odpady przekazać można również OSOBIŚCIE do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gościejowicach Małych. PSZOK czynny jest w każdy czwartek w godz. 10.00-17.00 oraz w sobotę w godz. 9.00-16.00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gościejowicach Małych można również dostarczyć OSOBIŚCIE nadwyżki liści, które nie zmieściły się do pojemników na odpady biodegradowalne. Przypominamy, że liście zebrane do worków i ustawione przy pojemnikach na odpady biodegradowalne NIE ZOSTANĄ ODEBRANE przez firmę  PHU Komunalnik Sp. z o.o.

Kategorycznie zabrania się podrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych w miejsca do tego nieprzeznaczone, m.in. ul. Drzymały, ul. Kilińskiego w Niemodlinie. Niezastosowanie się do powyższego zakazu grozi nałożeniem mandatu przez Straż Miejską w Niemodlinie.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Gościejowice MałeOd 1 stycznia 2018 r. otwarty jest_ w czwartki w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do godz. 16.00..png