Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej - wsparcie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji

13-02-2018

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej - wsparcie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji:

Plik z Ogłoszeniem i załącznikiem do pobrania: PDFOgłoszenie o konkursie ofert -niepełnosprawni.pdf
WYNIKI KONKURSU PDFinformacja o wynikach konkursu ofert.pdf