Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIEMODLIN - PRAŻMO - spoty promocyjne - PL, CZ, ENG

Brak opisu obrazka
Gmina Niemodlin realizowała mikroprojekt pn.: „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma – II Etap – Przywrócenie pamięci”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz ze środków budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Przekraczamy granice.


NIEMODLIN - PRAŻMO - spoty promocyjne - PL, CZ, ENG

Niemodlin zaprasza cz.1 - PL

Niemodlin zaprasza 1 - CZ


Niemodlin zaprasza cz.1 - ENG


Niemodlin zaprasza cz.2 - PL


Niemodlin zaprasza 2 - CZ


Niemodlin zaprasza 2 - ENG


Niemodlin zaprasza cz.3 - PL


Niemodlin zaprasza cz.3 - CZ


Niemodlin zaprasza cz.3 - ENG


Niemodlin zaprasza cz.4 - PL


Niemodlin zaprasza cz.4 - CZ


Niemodlin zaprasza cz.4 - ENG


Prażmo zaprasza cz.1 - PL


Prażmo zaprasza cz.1 - CZ


Prażmo zaprasza cz.1 - ENG


Prażmo zaprasza cz.2 - PL


Prażmo zaprasza cz.2 - CZ


Prażmo zaprasza cz.2 - ENG


Prażmo zaprasza cz.3 - PL


Prażmo zaprasza cz.3 - CZ


Prażmo zaprasza cz.3 - ENG



Prażmo zaprasza cz.4 - PL


Prażmo zaprasza cz.4 - CZ


Prażmo zaprasza cz.4 - ENG