Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Umowa podpisana

26-06-2013

 

Dnia 19 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie podpisano umowę na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach II” pomiędzy Inwestorem - Gminą Niemodlin, a firmą „BARTON” Janusz Barton z siedzibą w Głogówku. Zgodnie z zapisami umowy termin zakończenia zadania planowany jest na dzień 24 października 2013 r. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 1 569 480,00 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  gracze termo II.jpeg