Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja na temat wsparcia dla rodzin w związku z rządowym programem - Za życiem

02-03-2018

Wsparcie w ramach tej Ustawy można uzyskać w dwóch formach: finansowej oraz pomocowej, która świadczona jest przez asystenta rodziny. Rodzina, która zgłosi się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie  i przedstawi stosowne zaświadczenia, zgodne z wymogami Ustawy, potwierdzające trudną sytuację, w jakiej się znalazła, otrzyma 4000 zł. Są to środki przyznawane decyzją administracyjną i ich przyznanie nie jest zależne od dochodów osiągniętych przez rodzinę. Również w ramach tej Ustawy rodzina, o ile ma taką wolę, może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, do którego działań należy koordynowanie pracy z rodziną tak, aby pomóc jej w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji, w której się znalazła. Formy i zakres wsparcia zależy od indywidualnych potrzeb każdej rodziny.

Wniosek o przydzielenie rodzinie asystenta składa się również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie. Ze wsparcia asystenta zgodnie z w/w Ustawą mogą skorzystać: każda kobieta w ciąży  i jej rodzina, kobiety w ciąży i połogu, szczególnie w ciąży, o której lekarz stwierdzi, że jest ciążą powikłaną, kobiety, których dziecko umarło zaraz po porodzie, a zgon nastąpił wskutek choroby wrodzonej oraz te rodziny, w których urodzi się ciężko chore dziecko lub upośledzone. Szczegółowy katalog rodzin, którym przysługuje wsparcie znajduje się w/w Ustawie. Ponadto w Gminie Niemodlin realizatorem rządowego programu "Za życiem" jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie, która prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z Powiatu Opolskiego od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym. Uczestnictwo daje możliwość nieodpłatnego korzystania z różnych form wsparcia dla dziecka i rodzica.

Informacje są dostępne na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie.

Informator "Za życiem" znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10126/1/1/informator-Za%20zyciem.pdf

za zyciem-09.jpeg