Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

RUSZA REWITALIZACJA Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

07-03-2018

Rozpoczyna się długo oczekiwana rewitalizacja Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie. Jest to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych w gminie Niemodlin. Celem inwestycji jest podniesienie standardu i wzbogacenie pakietu usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. W dniu 6 marca 2018 r. odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy, firmie Polbau z Opola. Z udziałem burmistrz Niemodlina - Doroty Koncewicz oraz dyrektor SZOZ - Jadwigi Konieczniak, wizytowano teren przewidziany do inwestycji.

Rewitalizacja obejmie trzy obiekty:
Budynek A - gdzie obecnie funkcjonuje Zakład Opiekuńczo - Leczniczy,
Budynek B - gdzie obecnie znajduje się gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej, poradnia urazowo ortopedyczna i rentgen oraz nieużytkowana część po dawnym oddziale
Budynek C - dawna pralnia szpitalna oraz funkcjonująca kotłownia

Zakres inwestycji jest bardzo szeroki:
- ocieplenie budynków,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana dachu i więźby dachowej
- wymiana instalacji wod - kan oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła grzewczego, plus instalacja solarna
- wymiana instalacji elektrycznej
- instalacja przeciwpożarowa
- wentylacja i klimatyzacja w części Zakładu Opieki Leczniczej,
- przebudowa starej części szpitala pod oddział łóżkowy z zakupem sprzętu i wyposażenia
- zagospodarowanie terenu przed szpitalem - wewnętrzna droga dojazdowa z placem manewrowym
- budynek techniczny - dawnej pralni szpitalnej, który był przez lata nieużytkowany, zostanie dostosowany pod gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej.

Rewitalizacja Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie przyczyni się do:
- zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia niskiej emisji
- poprawy warunków pobytu dla pacjentów i warunków pracy personelu
- zwiększenia liczby łóżek dla pacjentów

Koszt inwestycji: 5 025 656 zł

NA REWITALIZACJĘ SZPITALA POZYSKANO DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 3 769 242 zł z RPO Województwa Opolskiego - Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Roboty budowlane powinny zakończyć się do końca września 2018 r.

 

 

Artur Pieczarka, UM Niemodlin