- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Trwa Remont Kościoła w Szydłowcu Śląskim

04-07-2013

Trwa Remont Kościoła w Szydłowcu Śląskim

Kościół w Szydłowcu Śląskim jest jednym z najcenniejszych zabytków położonych na terenie Gminy Niemodlin. W swoich wnętrzach posiada unikatowe, niezwykle cenne, późnorenesansowe wyposażenie (ołtarz, chrzcielnica, ambona, krucyfiks) dłuta Hermanna Fischera z Nysy. Jego stan techniczny systematycznie się pogarszał. Jednakże dzięki zaangażowaniu Parafii w Niemodlinie oraz mieszkańców Szydłowca i Rzędziwojowic datowany na 1617r. zabytkowy kościół p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim doczekał się kompleksowego remontu. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont dachu z wymianą pokrycia dachowego, przebudowa wieży, naprawa ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odgromowa, remont elewacji, badania architektoniczne. Wartość zadania wynosi ponad 358 000 zł. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie Odnowa Wsi) w kwocie ponad 286 000 zł. Dotację na w/w zadanie przekazała również Gmina Niemodlin w kwocie 50 000 zł. Pozostałą kwotę zebrano dzięki ofiarności mieszkańców Szydłowca i Rzędziwojowic oraz innych osób, które finansowo wsparły to przedsięwzięcie. Zakończenie remontu przewiduje się na koniec sierpnia br. 

Sz.K3.jpeg

Sz.K 1.jpeg

Sz.K2.jpeg