Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Straż Miejska w Niemodlinie ustaliła sprawców nielegalnego podrzutu odpadów komunalnych

26-03-2018

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających w oparciu o przepisy Ustawy „Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia” dotyczących porzuconych odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na działkach gminnych w miejscowościach Gracze i Góra – Straż Miejska w Niemodlinie ustaliła sprawców tych wykroczeń. Okazali się nimi mieszkańcy naszej gminy, którym najwyraźniej nie odpowiada dbanie o jej estetykę. Sprawcy przyznali się do popełnienia bezprawnych czynów, a następnie przyjęli nałożone sankcje karne w postaci grzywny z Ustawy Kodeks Wykroczeń, art. 154 §2. Ponadto wszczęto wobec nich postępowania administracyjne o usunięcie i utylizację odpadów zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach.

zdjecie.jpeg

Straż Miejska w Niemodlinie