- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie

03-09-2010

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”

Słowa roty zostały wypowiedziane dnia 31 sierpnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przez nauczycielki z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie – Panie Anetę Kramczyńską i Magdalenę Gibas.

Nauczycielki te dnia 30 czerwca 2010 roku zdały egzamin na nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

2 1_09_10(1).jpeg

3 1_09_10.jpeg

4 1_09_10.jpeg