- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

AKCJA „BEZPIECZNA WODA”

15-07-2013

 

AKCJA  „BEZPIECZNA  WODA”

         Akcja „Bezpieczna Woda” jest inicjatywą Ministerstwa Sportu
i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej,
ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli
i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.

         Celem akcji „Bezpieczna woda” jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

         Akcja obejmuje swym zasięgiem, w zakresie informacyjno-edukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane są na obszarach wodnych – kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach itp.

         Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje akcję „Bezpieczna Woda”
we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną,
przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK

         Zachęcamy do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sportu
i Turystyki http://msport.gov.pl/akcja- bezpieczna-woda zestawu materiałów informacyjno-edukacyjnych: plakat, broszura (rozmiar 20,8 MB)
i quiz (8,25 MB).

 

Przydatne linki: WOPR; CTWPTTK.