Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW !

19-07-2013

Informacje na temat wywozu odpadów:
1. Wielkogabaryty:
Informujemy, że w dniu:
- 27 lipca 2013 r. na terenie Miasta Niemodlina w zabudowie wielorodzinnej,
- 2 października 2013 r. na terenie miasta Niemodlina w zabudowie jednorodzinnej,
- i 3 października 2013 r. z terenu sołectw Gminy Niemodlin
firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.
         W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Gminy Niemodlin o wystawienie w przeddzień wyznaczonych powyżej termiów, poszczególnych odbiorów ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne od strony ulicy.
 

2. Harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych i segregowanych przez firmę REMONDIS:
Zobacz PDFharmonogram.pdf (807,29KB)