Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Niemodlina

W czwartek 1 sierpnia o godz. 17.00, dla upamiętnienia 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na jedną minutę na terenie miasta i gminy  Niemodlin  zostaną włączone syreny alarmowe.
Do akcji upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania włączy się wiele miast w całej Polsce. Na ten czas zwyczajowo zatrzymuje się komunikacja miejska i ruch na chodnikach, a kierowcy uruchamiają klaksony w samochodach.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uruchamianie syren alarmowych odbywa się w systemie ostrzegania i alarmowania obrony cywilnej.
Uruchomienie syren nastąpi w ramach treningu uruchamiania i pracy syren alarmowych. W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający jedną minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, wynikających z komunikatu. Zakończenie emisji sygnału jest równoznaczne z jego odwołaniem.

Ponieważ dźwięk  syren jest tradycyjnym elementem obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach –  można wykorzystywać sygnały alarmowe w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu rozpoczęcia tych treningów przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Informacja winna się  znaleźć zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.
 

BURMISTRZ NIEMODLINA

/~/Mirosław STANKIEWICZ