Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

List otwarty w sprawie obwodnicy Niemodlina

12-08-2013

W związku z informacją z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie rządowego projektu budowy obwodnic i dróg ekspresowych na lata 2013-2015 oraz kolejnym odsunięciem w czasie budowy obwodnicy Niemodlina wyrażamy głębokie zaniepokojenie tym stanem rzeczy. Podkreślamy, iż budowa obwodnicy Niemodlina ma ogromne znaczenie dla rozwoju ekonomicznego naszego miasta, zwiększenia przejezdności na drodze prowadzącej do granic państwa, oszczędności czasu przejazdu, a przed wszystkim poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Niemodlina i użytkowników dróg.
Budowa obwodnicy uzależniona jest od decyzji władz rządowych, które w swoim działaniu powinny uwzględniać dobro mieszkańców naszego miasta i użytkowników tej strategicznej dla województwa opolskiego drogi. Należy mieć na uwadze, iż zostały wydane środki publiczne na dokumentację projektową obwodnicy Niemodlina i zgodnie z zasadą racjonalności wydatkowania środków publicznych kolejnym krokiem powinno być rozpoczęcie robót budowlanych.
Apelujemy do władz rządowych i parlamentarzystów o powtórne przeanalizowanie drogowych planów inwestycyjnych. W dotychczasowych zapisach obwodnica Niemodlina występowała wspólnie z obwodnicą Nysy. Realizacja tylko obwodnicy Nysy nie rozwiąże problemu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 46.

w imieniu mieszkańców
Mirosław Stankiewicz Burmistrz Niemodlina


Do wiadomości:
- Pan Donald Tusk- Premier Rządu RP,
- Pan Sławomir Nowak- Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
- Pan Ryszard Wilczyński- Wojewoda Opolski,
- Pan Józef Sebesta- Marszałek Województwa Opolskiego
- Parlamentarzyści Ziemi Opolskiej.