Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Teren niemodlińskiej strefy ekonomicznej przygotowany dla inwestorów

26-06-2018

Podniesienie dostępności i atrakcyjności terenu dla potencjalnych inwestorów - to jeden z celów zakończonej właśnie inwestycji gminy Niemodlin w Podstrefie Niemodlin Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest - Park. Przy ul. Opolskiej oficjalnie oddano do użytku nowy zjazd publiczny z drogi krajowej nr 46 do strefy ekonomicznej. Wśród uczestników uroczystości byli m.in.: burmistrz Niemodlina - Dorota Koncewicz, wiceprezes WSSE Invest - Park - Krzysztof Drynda, członek Zarządu Województwa Opolskiego - Szymon Ogłaza, a także wykonawcy inwestycji i pracownicy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Wykonawcą robót w branży drogowej była spółka HUCZ z Boronowa, a w zakresie budowy oświetlenia drogowego spółka EL-MAR z Dobrodzienia.  

Zjazd publiczny wybudowany został w celu umożliwienia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do terenów inwestycyjnych. W strefie ekonomicznej wybudowano drogę wewnętrzną z chodnikami. Na odcinku ulicy Opolskiej od stacji paliw do końca terenu strefy ekonomicznej oraz przy drodze wewnętrznej zamontowano także 18 słupów oświetleniowych.  

Zakres głównych robót budowlanych obejmował w szczególności:
1) przebudowę odcinka jezdni drogi krajowej z poszerzeniem jezdni, budową azylu wyspowego z przejściem dla pieszych oraz montażem stalowych barier energochłonnych,
2) budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 46 do terenów inwestycyjnych o szerokości 7.0 m dostosowanego do wjazdu samochodów ciężarowych, z przepustem na rowie,
3) budowę odcinka drogi gminnej wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów i chodnikami,
4) budowę 680 mb linii kablowej oświetlenia drogowego z 18 słupami przy ul. Opolskiej, od stacji paliw do końca terenów strefy oraz przy drodze wewnętrznej.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 808 tys. zł

Przypomnijmy, że w 2016 roku na działkach gminy Niemodlin włączonych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park zamontowano nową tablicę promującą obszar do inwestowania, wcześniej wyrównano cały teren ciężkim sprzętem. Gmina przygotowała obszar, Invest – Park sfinansował montaż nowego billboardu. W 2015 roku decyzją Rady Ministrów Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się o pięć nowych lokalizacji. W jej granice zostały włączone m.in. tereny w Niemodlinie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, włączona do strefy nieruchomość przeznaczona jest pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe.

DSC_0029.jpeg
DSC_0044.jpeg
DSC_0067.jpeg
DSC_0074.jpeg
DSC_0077.jpeg
DSC_0082.jpeg
DSC_0087.jpeg
DSC_0096.jpeg
DSC_0100.jpeg
DSC_0105.jpeg
DSC_0111.jpeg
DSC_0115.jpeg
DSC_0122.jpeg
DSC_0127.jpeg
DSC_0132.jpeg
DSC_0138.jpeg
DSC_0143.jpeg
DSC_0146.jpeg
DSC_0148.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin