Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwodnica Niemodlina - podziękowania Burmistrz Niemodlina

05-07-2018

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy Gminy Niemodlin!

               Dzień 24 maja 2018 r. dał  nam wszystkim powód do radosnego zakończenia wieloletnich starań o budowę obwodnicy Niemodlina.  W tym dniu  została podpisana,  pomiędzy Inwestorem - Generalną Dyrekcją Budowy Dróg i Autostrad w Opolu, a Wykonawcą -  Mota-Engil Central Europe oraz Himmel i Papesch Opole,  umowa na budowę tej wyczekiwanej od lat inwestycji, która poprawi jakość życia i bezpieczeństwo  naszym mieszkańcom. Kierowcy z nowej trasy skorzystają przed końcem 2021 roku. Dzisiaj mam okazję do podziękowań WSZYSTKIM, którzy starali się o tę inwestycję. Szczególne podziękowania kieruję  w stronę osób, które wspierały mnie w działaniach, które doprowadziły do szczęśliwego finału i podjęcia tej, tak długo oczekiwanej decyzji przez obecny Rząd. Przez niemal cztery lata miałam okazję przekonać się o tym, komu zależało na realizacji tego zadania. Dlatego  z całego serca dziękuję:

  • Pani Beacie Mazurek – Wicemarszałek Sejmu RP i Panu Patrykowi Jakiemu Ministrowi Sprawiedliwości i Posłowi Ziemi Opolskiej, którzy pomagali mi na każdym etapie trudnego procesu podejmowania decyzji.
  • Panom Ministrom w Ministerstwie Infrastruktury i Budownctwa: Andrzejowi Adamczykowi, Jerzemu Szmitowi oraz Markowi Chodkiewiczowi.
  • Panu Jarosławowi Waszkiewiczowi z Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury.
  • Panu Wojewodzie i Pani Wojewodzie.
  • Wszystkim Posłom Ziemi Opolskiej, którzy lobbowali za budową obwodnicy.
  • Dyrektorom GDDKiA w Warszawie i Opolu.
  • Grzegorzowi Sawickiemu Radnemu Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli mnie i nasze miasto w tych poczynaniach.

Dziękuję Wam – drodzy Mieszkańcy i cieszę się razem z Wami.  Poniżej przedstawiam wykaz najważniejszych, oficjalnych spotkań w sprawie obwodnicy:

05.02.2015

Spotkanie z Panem dyrektorem GDDKiA w Opolu - Andrzejem Kałużnym.

11.03.2015

Spotkanie z Panem Rajmundem Millerem - Posłem na Sejm RP .

24.04.2015

Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA w Warszawie - Panem Tomaszem Rudnickim oraz Dyrektorem GDDKiA w Opolu. Spotkanie miało miejsce w Warszawie .

22.01.2016

Spotkanie z Panem Pawłem Grabowskim -  Posłem na Sejm RP.

25.01.2016

Spotkanie z Panem Tomaszem Kostusiem - Posłem na Sejm RP.

02.02.2016

Spotkanie z Panem Andrzejem Kałużnym - dyrektorem GDDKiA w Opolu w sprawie budowy obwodnicy oraz w sprawie lokalizacji znaków na autostradzie oraz na drodze krajowej nr 46.

11.02.2016

Spotkanie z Panem Andrzejem Bułą – Marszałkiem Województwa Opolskiego.

11.03.2016

Spotkanie z Panem Andrzejem Kałużnym – dyr. GDDKiA w Opolu.

11.04.2016

Spotkanie z Panem Andrzejem Kałużnym – dyr. GDDKiA w Opolu.

15.04.2016

Spotkanie z Panem Andrzejem Kałużnym – dyr. GDDKiA w Opolu.

17.05.2016

Spotkanie z  Panem Ministrem Jerzym Szmitem w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie.

25.07.2016

Spotkanie z Panem Adrianem Czubakiem – Wojewodą Opolskim.
Rozmowa z Panem Antonim Dudą – Posłem na Sejm RP.

Spotkanie z Panem Piotrem Wachem Senatorem RP oraz Panem Tomaszem Kostusiem – Posłem na Sejm RP.

26.07.2016

Spotkanie z Panem Andrzejem Kałużnym – dyr. GDDKiA w Opolu.

24.08.2016

Spotkanie z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – Jackiem Bojarowiczem w Warszawie.

26.09.2016

Spotkanie z Posłem na Sejm RP – Antonim Dudą.

03.10.2016

Spotkanie z Posłem na Sejm RP – Pawłem Kukizem.

10.10.2016

Spotkanie z Panem Andrzejem Kałużnym – dyrektorem GDDKiA
w Opolu.

07.11.2016

Spotkanie z Opolskim Zespołem Parlamentarnym.
Spotkanie z Senatorem - Panem Jerzym Czerwińskim.

08.11.2016

Spotkanie z Panem Andrzejem Kałużnym - dyr. GDDKiA w Opolu.

17.11.2016

Spotkanie z Panią Violettą Porowską – Wicewojewodą Opolskim.

21.11.2016

Spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP - Katarzyną Czocharą.

25.01.2017

Spotkanie w Departamencie Dróg Publicznych  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

08.02.2017

Spotkanie w Departamencie Politycznym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

14.02.2017

Spotkanie z Panem Adrianem Czubakiem – Wojewodą Opolskim.

27.02.2017

Spotkanie z Panem Jerzym Roczkiem – p.o. Dyrektora GDDKiA w Opolu.

15.03. 2017

Spotkanie z Panem Przemysławem Maliszkiewiczem – nowym Dyrektorem GDDKiA w Opolu.

17.03.2017

Spotkanie z Panem Krzysztofem Kondraciukiem – nowym Dyrektorem Generalnym GDDKiA w Warszawie.

Spotkanie z Dyrektorem Jarosławem Waszkiewiczem w Departamencie Dróg Publicznych  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

08.05.2017

Spotkanie z Panem Senatorem RP - Jerzym Czerwińskim.

Spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP - Katarzyną Czocharą.

16.05.2017

Spotkanie z Panem Antonim Dudą – Posłem na Sejm RP.

06.06.2017

Spotkanie z Panem Przemysławem Maliszkiewiczem – Dyr. GDDKiA w Opolu.

16.06.2017

Spotkanie z Panem Januszem Sanockim -Posłem na Sejm RP.

19.06.2017

Spotkanie z Panem Senatorem RP - Jerzym Czerwińskim.

Spotkanie z Panem Posłem na Sejm RP - Tomaszem Kostusiem.

Spotkanie z Panem Przemysławem Maliszkiewiczem -  Dyrektorem GDDKiA w Opolu.

26.06.2017

Spotkanie z Panem Posłem na Sejm RP – Rajmundem Millerem.

28.06.2017

Spotkanie z Panem Posłem na Sejm RP -  Ryszardem Gallą.

03.07.2017

Spotkanie z  Panem Ministrem Jerzym Szmitem w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie oraz Panem Jarosławem Waszkiewiczem w Departamencie Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

04.07.2017

Spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP i Rzecznik PiS Beatą Mazurek oraz Panem Ministrem Sprawiedliwości oraz Posłem na Sejm RP – Patrykiem Jakim.

23.07.2017

Spotkanie z Panem Władysławem Kosiniakiem Kamyszem – Posłem na Sejm RP.

24.07. 2017

Spotkanie z Posłem na Sejm RP – Panem Antonim Dudą.

21.09.2017

Spotkanie z Panem Adrianem Czubakiem – Wojewodą Opolskim .

02.10.2017

Spotkanie  z Panem Jarosławem Waszkiewiczem – Dyrektorem Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Spotkanie z Panem Krzysztofem Kondraciukiem - Dyrektorem GDDKiA w Warszawie.

25.10.2017

Spotkanie wraz z Dyrektorami GDDKiA z Warszawy i Opola w Ministerstwie Infrastruktury z Ministrem Markiem Chodkiewiczem oraz Dyrektorem Departamentu Dróg Krajowych i Autostrad Jarosławem Waszkiewiczem.

15.11.2017

Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA w Opolu -  Panem Przemysławem Maliszkiewiczem.

28.11.2017

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Posła na Sejm RP – Pana Patryka Jakiego oraz Pana Dyrektora GDDKiA w Opolu -  Przemysławem Maliszkiewiczem.

28.12.2017

Spotkanie z Panem Ministrem Sprawiedliwości , Posłem na Sejm RP – Patrykiem Jakim.

07.12.2017

Wizyta w Sejmie RP. Spotkanie z Panią Beatą Mazurek – Posłanką na Sejm RP oraz rzeczniczką PiS.

Wizyta w Ministerstwie Rozwoju i spotkanie z Panią Minister Angeliką Możdżanowską.

08.12.2017

Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA w Opolu -  Panem Przemysławem Maliszkiewiczem.

19.01.2018

Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA w Opolu -  Panem Przemysławem Maliszkiewiczem.

23.01.2018

Spotkanie z Panem Grzegorzem Sawickim – Radnym Sejmiku WO.

26.01.2018

Uczestnictwo w otwarciu ofert na  budowę obwodnicy Niemodlina w GDDKiA w Opolu.

Rozmowa telefoniczna z Panem Ministrem Markiem Chodkiewiczem.

Rozmowa telefoniczna z Panem Ministrem , Posłem na Sejm RP – Patrykiem Jakim.

02.02.2018

Spotkanie w Sejmie z Panią Beatą Mazurek – Wicemarszałkiem Sejmu RP, Rzecznikiem PiS.

Spotkanie z Panią Iwoną Stępień – Kotlarek zastępcą Dyrektora GDDKiA w Warszawie.

07.02.2018

Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA w Opolu -  Panem Przemysławem Maliszkiewiczem.

14.02.2018

Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA w Opolu -  Panem Przemysławem Maliszkiewiczem.

12.04.2018

Spotkanie w Sejmie z Panią Beatą Mazurek – Wicemarszałkiem Sejmu RP, Rzecznikiem PiS.

24.05.2018

Spotkanie z przedstawicielami Wykonawcy budowy obwodnicy Niemodlina oraz z Dyrektorem GDDKiA w Opolu -  Panem Przemysławem Maliszkiewiczem.

Spotkanie z Panią Violettą Porowską -  Wicewojewodą Opolskim.


W dniu 2 lipca odbyło się moje kolejne spotkanie z  Wykonawcą Inwestycji i Dyrektorem GDDKiA. Już dzisiaj chcę Państwa poinformować o tym, że przy budowie obwodnicy przez 3 lata będzie zatrudnionych ok. 700 osób, które będą chciały skorzystać z bazy noclegowej, żywieniowej itd. Jest to wyzwanie dla lokalnych przedsiębiorców i usługodawców. Zachęcam do planowania oferty i efektywnego wykorzystania pojawiających się możliwości biznesowych.


Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Niemodlina

Dorota Koncewicz