- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nowe tereny rekreacyjne w Niemodlinie

07-04-2014

Na zlecenie Gminy Niemodlin pracownia architektury Zbigniewa Bomersbacha w Opolu przygotowała koncepcję zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy Reja w Niemodlinie, w sąsiedztwie Ośrodka Kultury. Koncepcja zgodna jest z główną ideą zagospodarowania terenu tej części miasta przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń i sport. W przyszłości realizacja zadania odbywać będzie się poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej na poszczególne obszary aktywności, a działania inwestycyjne uzależnione będą od przyjętych priorytetów działania i możliwości finansowych Gminy Niemodlin, a zwłaszcza pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
Pierwszym etapem realizacji koncepcji jest budowa placu zabaw, na który zaplanowano środki finansowe w tegorocznym budżecie. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę i wyboru wykonawcy.
Ze szczegółami koncepcji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich, II piętro pokój 39, w godzinach pracy Urzędu. Oczekujemy również na wszelkie uwagi i propozycje w tym temacie.
4.4.2014 Niemodlin. (Kopiowanie).jpeg


 Bernadeta Lisson - Pastwa