- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Dożynki Gminne 2010

07-09-2010

W dniu 29 sierpnia w Rzędziwojowicach odbyły się uroczystości dożynkowe Gminy Niemodlin. Gospodarzem święta rolników był Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.

Wśród gości znaleźli się m.in.: wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś, radny sejmiku wojewódzkiego Grzegorz Sawicki, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Niemodlina – Edward Jędra wraz z radnymi oraz delegacja z partnerskiej Gminy Stity z Czech, na czele ze starostą – Jirim Voglem.
Tradycyjne święto plonów rozpoczęto od korowodu dożynkowego. Następnie odprawiona została msza święta, po której nastąpił ceremoniał dożynkowy. Starościna Dożynek - Agnieszka Krysiak wraz ze Starostą Bartłomiejem Giercuszkiewiczem przekazali Gospodarzowi Dożynek – Mirosławowi Stankiewiczowi bochen chleba, który podzielony został między uczestników uroczystości, licznie przybyłych na dożynki.

W wygłaszanych przemówieniach zaproszeni goście dziękowali przede wszystkim rolnikom za zebrane plony, które w tym roku należy szczególnie docenić ze względu na kapryśną pogodę i powodzie, które dotknęły także Opolszczyznę i naszą gminę.
Po oficjalnej części przyszedł czas na wspólne biesiadowanie, zabawę, śpiew i taniec. Ze sceny publiczność i gospodarzy zabawiał zespół z miasta partnerskiego Stity oraz grupa New Happy Band z Opola. Swój występ miał również chór „Graczanki”, a zabawę taneczną przygotował i poprowadził zespół „Sport Brothers”.

Głównym punktem programu był konkurs Koron Żniwnych, Żywych Obrazów oraz konkurs na najpiękniej udekorowane gospodarstwo indywidualne. Komisja Konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. Korony żniwne były przygotowane przez mieszkańców gminy z wielką pieczołowitością. Ostatecznie jednak dyplom za zajęcie pierwszego miejsca i talon na 600 zł w kategorii Koron Ziarnowych zdobyła Korona z Magnuszowic, drugim miejscem i talonem na 500 zł cieszyło się Sołectwo Gracze. Trzeciej nagrody jury nie przyznało. Najładniejszą Koroną Kłosową okazała się korona z Molestowic, drugie miejsce przypadło gospodarzom, czyli Sołectwu Rzędziwojowice. Dyplom za trzecie miejsce i talon na 400 zł otrzymała wieś Tarnica.
Jeśli chodzi o konkurs „Żywych Obrazów” to bezkonkurencyjni byli mieszkańcy Lipna, którzy swoimi strojami, rodem z Dalekiego Wschodu, obiecywali w Niemodlinie drugą Japonię. Druga nagroda powędrowała do mieszkańców Saren Wielkich, a trzecia do Rzędziwojowic.

Najpiękniej udekorowanym gospodarstwem w Rzędziwojowicach, według jurorów, był dom państwa Mihilewicz. Drugą nagrodę zdobyła posesja państwa Biela, a trzecią państwa Pieniacha. Nagrodzeni otrzymali dyplomy i statuetki.
Należy wspomnieć również, że na wniosek Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza Minister Rolnictwa i Obszarów Wiejskich postanowił uhonorować medalami „Zasłużony dla rozwoju rolnictwa” Marka Adamusa, Tadeusza Kołodziejskiego, Norberta Kuszmana, Rajmunda Wockę i Witolda Turowskiego.
Ponadto najlepszymi producentami żywności Gminy Niemodlin zostali: Daniel Pieniacha, Rajmund Wocka, Janusz Korzanowski, Krzysztof Szarek, Jarosław Daszkiewicz, Zbigniew Kosterkiewicz, Bronisław Haładus i Marek Adamus.

kk

fota duża.jpeg

Frekwencja dopisała.jpeg

Graczanki.jpeg