Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

OGŁOSZENIE

26-09-2013

 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokalu użytkowego nr 2 położonego w klatce nr 31 w budynku nr 27-29-31 przy ul. Boh. Powst. Śl. w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 471/2.
 

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.