Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wakacje - czas remontów w szkołach

30-08-2018

W okresie wakacyjnym we wszystkich jednostkach oświatowych przeprowadzone zostały prace remontowe związane z odnowieniem pomieszczeń lekcyjnych, sal zabaw, jak również placów zabaw. Część prac związanych z wykonywaniem remontów wykonali pracownicy obsługi w ramach swoich godzin pracy, rodzice uczniów, a większe remonty wykonane zostały w systemie zleconym.

Główne prace remontowe:

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Niemodlinie:
- malowanie łazienek przy salach zabaw
- wymiana czujnika od monitoringu
- wymiana elementów placu zabaw oraz remont przeplotni
- montaż nowej poręczy na klatce schodowej
- systemem gospodarczym – malowanie sal

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Niemodlinie:
- malowanie 2 łazienek przy salach zabaw
- naprawa i malowanie urządzeń na placu zabaw
- wymiana 8 drzwi szklanych – wyjść ewakuacyjnych oraz wymiana 2 drzwi wejściowych do przedszkola
- sala do zajęć rewalidacyjnych wzbogacona została o nowe pomoce dydaktyczne

 Przedszkole Publiczne w Graczach:
- naprawa pieca w kuchni
- systemem gospodarczym – malowanie kuchni wraz ze zmywalnią, odnowienie sal

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie:
- montaż wykładziny na świetlicy szkolnej
- zakup mebli, malowanie świetlicy
- wyrównanie posadzki na korytarzu
- we własnym zakresie pomalowano 4 sale lekcyjne
Dodatkowo zakupiono nowe ławki i krzesła dla uczniów do sal lekcyjnych oraz stoliki, taborety i krzesła do świetlicy szkolnej.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie:
- remont sekretariatu i gabinetu dyrektora (wymiana drzwi, kaloryferów, podłogi, malowanie)
- remont „małej” sali gimnastycznej (nowy podwieszany sufit, cyklinowanie parkietu, malowanie)
- naprawa parkietu na sali gimnastycznej
- remont schodów w przybudówce (położenie nowej wykładziny), malowanie klatki schodowej
- zakup ławek i krzeseł dla uczniów
- montaż szafek uczniowskich dla VII i VIII klasy
- systemem gospodarczym – malowanie sal lekcyjnych, korytarza na parterze, pokoju nauczyciela na sali gimnastycznej

Szkoła Podstawowa w Rogach
- przeniesienie biblioteki szkolnej w celu adaptacji nowej sali lekcyjnej
- remont sali
- malowanie świetlicy
- zakup ławek i krzeseł dla uczniów

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Graczach
- remont sekretariatu szkoły (szpachlowanie ubytków, malowanie)
- remont gabinetu dyrektora (wymiana paneli podłogowych, malowanie)

Informacja: Małgorzata Kochanek - p.o.Dyrektor CUW w Niemodlinie, Foto: Artur Pieczarka