Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

31-08-2018

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” – słowa roty w obecności Pani Burmistrz – Doroty Koncewicz oraz dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane dnia 28 sierpnia 2018 roku przez:
- Monikę Franciszków (nauczyciel Publicznego Przedszkola w Graczach) oraz w dniu 30 sierpnia 2018 roku przez Panie:
- Agnieszkę Kownacką, Lucynę Jankowską, Agnieszkę Dudę i Karolinę Słociak (nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie).

Wszystkie wyżej wymienione nauczycielki w dniu 18 lipca br. zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyły ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

W trakcie  tego spotkania Pani Burmistrz, dwóm dyrektorom niemodlińskich jednostek oświatowych, oficjalnie wręczyła akty powierzenia stanowiska dyrektora.
Powierzenia odebrali:
- Jolanta Włoch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach (na kolejną kadencję 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2023 roku)
- Eugeniusz Świątek Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Graczach (w związku z reformą szkolnictwa na jeden rok szkolny, tj. do dnia 31 sierpnia 2019 roku).
W dniu 30 sierpnia 2016 roku odbyła się narada Pani Burmistrz Doroty Koncewicz z Dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym. Na pierwszym spotkaniu, inaugurującym nowy rok szkolny, omawiane były między innymi kwestie organizacji nowego roku szkolnego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także zmiany w prawie oświatowym.

DSC_0401.jpeg
DSC_0407.jpeg
DSC_0517.jpeg
DSC_0518.jpeg
DSC_0519.jpeg
DSC_0522.jpeg
DSC_0528.jpeg
DSC_0533.jpeg
DSC_0538.jpeg
DSC_0546.jpeg

Info. Małgorzata Kochanek p.o. dyrektor CUW w Niemodlinie
Foto: Artur Pieczarka, UM Niemodlin