- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uwaga przedsiębiorcy

19-09-2012

Niemodlin, dnia 18 września 2012r.

Przedsiębiorcy posiadający
zezwolenie Burmistrza Niemodlina
na sprzedaż napojów alkoholowych
powyżej 18 % - wszyscy


Zawiadamiam, że Główny Inspektor Sanitarny decyzją nr GIS PR-073-35/MB/12 z dnia 16 września 2012 r. orzekł o wstrzymaniu z dniem 16 września 2012 r. wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres jednego miesiąca, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20 % alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

Uprzejmie proszę o odpowiednie zastosowanie się do wskazanej wyżej decyzji.

BURMISTRZ
/-/ Mirosław Stankiewicz