- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wicemarszałek Województwa Opolskiego na dyżurze w Niemodlinie

24-09-2012

W dniu 4 marca w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie pełnił dyżur Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Tomasz Kostuś. Głównymi problemami poruszanymi przez mieszkańców w rozmowach z Wicemarszałkiem były:
- budowa przez Samorząd Województwa Opolskiego chodnika łączącego Wydrowice z Niemodlinem w jak najszybszym terminie,
- sprawa czyszczenia i udrożnienia rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w roku 2013,
- środki europejskie na lata 2014-2020 o które będą mogły ubiegać się samorządy, jak również przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje pozarządowe.
Z informacji uzyskanych od Wicemarszałka wynika, że łączna kwota przyznanych dla województwa opolskiego funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) wyniesie ok. 1 miliard euro. W chwili obecnej trwają prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w którym to dokumencie określone zostaną zasady wydatkowania środków europejskich będących w dyspozycji Zarządu Województwa Opolskiego, w tym również dla Aglomeracji Opolskiej, której członkiem jest Gmina Niemodlin. Wicemarszałek zapewnił, że realizacja chodnika łączącego Wydrowice z Niemodlinem będzie możliwa w roku 2015. W roku bieżącym zrealizowany zostanie długo oczekiwany remont rzeki Ścinawy Niemodlińskiej od jej ujścia do Nysy Kłodzkiej do mostu nad drogą wojewódzką nr 405 w Niemodlinie.
Obraz 003.jpeg