Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Kolejne nowe drogi na terenach wiejskich

25-10-2018

Zakończono roboty i odebrano kolejne inwestycje drogowe w gminie Niemodlin. W Gościejowicach zamiast drogi gruntowej jest nawierzchnia asfaltowa. Wykonana zastała inwestycja na odcinku od zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1512 do gminnych dróg wewnętrznych. Długość przebudowanego odcinka - 2,1 km.

W ramach robót wykonano:
- utwardzenie drogi nawierzchnią z betonu asfaltowego
- zjazdy na posesje i utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym
- mijanki na odcinku jezdni o szerokości 3,5 m,
- odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów i na pobocza
- odmulenie i odtworzenie rowów

Na realizację inwestycji Gmina Niemodlin pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt przebudowy drogi wewnętrznej w Gościejowicach wyniósł 1 484 582 zł (z czego 63,63 % dofinansowanie z PROW). Inwestycję prowadziła firma HUCZ Sp. z o.o. z Boronowa.

20180129_092312.jpeg
DSC_0094.jpeg
DSC_0616.jpeg
DSC_0099.jpeg

Zakończono także przebudowę drogi wewnętrznej w Wydrowicach. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m i 3,0 m oraz placu manewrowego ze zjazdami na posesje z kostki betonowej, z krawężnikami betonowymi, obrzeżami, podbudową z kruszywa łamanego i warstwą stabilizacyjną cementowo-piaskową. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 469 860 zł. Wykonawcą robót była firma ROCON z Tułowic.

DSC_0103.jpeg
DSC_0122.jpeg
DSC_0135.jpeg
DSC_0128.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin