- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwodnica Niemodlina

21-10-2013

 Opole 16.10.2013.

Szanowny Pan

Sławomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej


Apel
Regionalny Komitet ds. Obwodnicy Nysy i Niemodlina zwraca się do Pana Ministra z apelem o przyspieszenie decyzji w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina zgodnej z złożoną deklaracją na spotkaniu w Nysie 09.08.2013. tj. przyjęcie obwodnicy Niemodlina do realizacji w perspektywie 2014-2020.
Od 6 lat trwają prace związane z przygotowaniem tej inwestycji. Gotowe są projekty wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Uważamy, że niezrealizowanie w najbliższym czasie tej kluczowej, nie tylko dla Gminy Niemodlin ale całego województwa opolskiego, inwestycji oraz brak tym samym rozwiązania problemów komunikacyjnych, spowoduje konieczność ponownego wydania ogromnych środków finansowych na przygotowanie i uaktualnienie już istniejących i obecnie ważnych dokumentacji.
Uciążliwość życia w Niemodlinie w wyniku nasilonego ruchu drogowego ma kilka istotnych przyczyn. Miasto liczące blisko 7 tys. mieszkańców ma specyficzny układ przestrzenny. Sercem miasta jest unikatowy w skali kraju wrzecionowaty rynek, wokół którego koncentruje się całe jego życie. W rynku usytuowane są sklepy, domy mieszkalne, instytucje (w tym szkoły), XIII wieczny kościół i XVI wieczny zamek książęcy. Przez sam środek rynku przebiega droga krajowa nr 46 łącząca Opole z Nysą i granicą państwa z Republiką Czeską (Szlak Staropolski). Ponadto w pobliżu miasta jest zjazd z autostrady A4, który w istotny sposób wpływa na zwiększenie natężenia ruchu, w szczególności tirów kierujących się w stronę granicy państwa. W efekcie przez Niemodlin przejeżdża około 15 000 pojazdów na dobę (w tym znaczna liczba tirów) i liczba ta stale się zwiększa. Z wyżej wymienionych powodów życie w Niemodlinie stało się wyjątkowo uciążliwe i niebezpieczne. Mieszkańcy nie mają poczucia bezpieczeństwa, jest niewyobrażalny hałas, spaliny niszczą zabytkową substancję miasta. Nie ma tygodnia, żeby w Niemodlinie nie dochodziło do zdarzeń drogowych. Cierpią również kierowcy, których przejazd przez miasto kosztuje wiele czasu i nerwów. Mieszkańcy do tej pory zachowywali spokój i nie podejmowali szczególnie drastycznych form protestu, tym bardziej, że w prowadzonych rozmowach i korespondencji z szeregiem osób i instytucji zapewniani byli o szybkim rozpoczęciu realizacji inwestycji. Wskazywaliśmy na problem braku obwodnicy Niemodlina również Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi w trakcie jego wizyty w Opolu 26.11.2012. jak również poprzez zebrane podpisy mieszkańców i nasze liczne wystąpienia.
Warto dodać, że po decyzjach w sprawie budowy obwodnic Kłodzka i Nysy, Niemodlin pozostanie jedynym miastem na ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 46 bez obwodnicy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za rychłym jej powstaniem jest podstrefa ekonomiczna w Tułowicach, która dynamicznie się rozwija i dla której budowa obwodnicy Niemodlina jest szalenie ważna pod względem skomunikowania z drogą nr 46 oraz autostradą. Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gmin Niemodlina i Tułowic jest sprawą kluczową dla egzystencji ich mieszkańców, gdyż właśnie w tych dwóch gminach jest największe bezrobocie wśród gmin powiatu opolskiego.
Apelujemy zatem o przyspieszenie działań na rzecz budowy obwodnicy Niemodlina. Jak powiedział Pan Premier Donald Tusk przy uroczystym otwarciu obwodnicy Chrzanowa cyt. „miasta muszą ludziom służyć do życia, a nie tylko do przejeżdżania”. Słowa te znakomicie obrazują aktualną sytuację Niemodlina. Liczymy na zrozumienie i poparcie Pana Ministra dla naszych starań mających na celu budowę obwodnicy Niemodlina.

 

1. Marszałek Województwa Opolskiego – Józef Sebesta
2. Wojewoda Opolski - Ryszard Wilczyński
3. Przewodniczący Sejmiku Woj. Opolskiego – Bogusław Wierdak 
4. Poseł na Sejm RP – Rajmund Miller
5. Burmistrz Nysy – Jolanta Barska
6. Burmistrz Niemodlina – Mirosław Stankiewicz
7. Starosta Powiatu Nyskiego – Adam Fujarczuk
8. Przewodniczący RKds.ONiN – Antoni Hasenbeck

Otrzymują:
1. Minister Transportu – Sławomir Nowak
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6,
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Lech Witecki,
3. Wojewódzki Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole – Bogusław Ulijasz,
4. Posłowie na Sejm RP,
5. Członkowie RKds.ONiN,
6. a/a.