- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nowe koszulki i sprzęt dla zawodników Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki przy SP 1 Niemodlin

20-11-2018

Burmistrz Niemodlina - Dorota Koncewicz przekazała stroje sportowe dla uczniów biorących udział w Szkolnym Młodzieżowym Ośrodku Koszykówki. W marcu 2018 r. burmistrz Niemodlina, w porozumieniu z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie - Krystyną Dżaluk, złożyła do Polskiego Związku Koszykówki wniosek na utworzenie przy SP 1 w Niemodlinie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki. Program ma na celu: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”, a środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach Programu PZKosz przekazał w użytkowanie sprzęt sportowy do szkoły o łącznej wartości do 6.000 zł brutto. Ponadto PZKosz przekazał koordynatorowi w użytkowanie sprzęt multimedialny (tj. komputer wraz z oprogramowaniem, kamerę, statyw) niezbędny do pracy przy nadzorowaniu programu m.in. do nagrywania zajęć treningowych i ich analizowania. Sfinansuje również szkolenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach SMOK. Polski Związek Koszykówki pokryje wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia w ramach SMOK. Gmina Niemodlin zobowiązała się do nieodpłatnego udostępnienia obiektów sportowych w których odbywać się będą zajęcia treningowe oraz zakupu strojów treningowych dla osób objętych szkoleniem w SMOK o wartości 5 000 zł. Programem, są objęci chłopcy w trzech grupach treningowych z klas IV – VI. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut, a prowadzą je nauczyciele – trenerzy z SP 1: Pani Magdalena Gajdemska i Marcin Kołodziej. Marcin Kołodziej został również koordynatorem SMOK w Niemodlinie. Dzięki Szkolnemu Młodzieżowemu Ośrodkowi Koszykówki wzrośnie poziom szkolenia w rozwijającej się dynamicznie sekcji koszykówki chłopców, działającej przy UKS Jedynka Niemodlin.

DSC_0417.jpeg
DSC_0388.jpeg
DSC_0390.jpeg
DSC_0391.jpeg
DSC_0392.jpeg
DSC_0395.jpeg
DSC_0396.jpeg
DSC_0397.jpeg
DSC_0398.jpeg
DSC_0399.jpeg
DSC_0401.jpeg
DSC_0408.jpeg
DSC_0411.jpeg
DSC_0421.jpeg
DSC_0427.jpeg

Logo3.png

pzkosz_jpg 2018.jpeg


Artur Pieczarka, UM Niemodlin