- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nie spalajmy odpadów w paleniskach domowych!

07-11-2013

Po rozpoczęciu sezonu grzewczego i zwiększonej emisji dymów, słychać skargi na przykre, gryzące zapachy, jakie dają się odczuwać w różnych porach doby. Jednym z powodów tej sytuacji jest fakt, że często w przydomowych kotłowniach, a także w niektórych zakładach, bezpośrednio w paleniskach pieców, obok węgla czy drewna, spalane są również odpady.
Podczas procesu spalania w piecach domowych takich odpadów, jak plastikowe opakowania /n.p. butelki PET/, folie, laminaty, odpady z płyt wiórowych, ścinki gumy, skóry, tkanin czy opony, uwalniane są do powietrza szkodliwe i rakotwórcze substancje m.in.: metale ciężkie, dioksyny, furany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Spalając odpady w piecach trujemy siebie i sąsiadów, zatruwamy powietrze, wodę, glebę. Spalanie odpadów w piecach, oprócz zanieczyszczenia atmosfery, zwiększa ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
Temperatura spalania odgrywa istotną rolę w procesach spalania. W  małych kotłach  jest ona zbyt niska (200–500°C) i dlatego w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.
Szkodliwość substancji, powstających w procesie spalania zwiększa się, gdy są emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli z kominów naszych domów. Dlatego też zanieczyszczenia nie mogą być wyniesione na duże odległości, rozrzedzone i rozproszone przez wiatr. Ponadto, w odróżnieniu od źródeł przemysłowych, paleniska domowe nie są wyposażone w żadne urządzenia oczyszczające gazy odlotowe. Efekt jest taki, że wszystko, co ulatuje z kominów, osiada na naszych ogrodach, trawnikach, ubraniach, samochodach oraz w naszych płucach, a nawet dostaje się do wód gruntowych.
Dla naszego wspólnego dobra, dla dobra przyszłych pokoleń, nie spalajmy w paleniskach domowych odpadów płyt wiórowych, paneli ściennych i podłogowych, opakowań z tworzyw sztucznych i innych odpadów.
Zaprzestańmy wykorzystywać odpady do ogrzewania naszych domów. Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach niewłaściwego spalania!

Uwaga!!! – sankcje za spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska:
(zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń - Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 275 z późn. zm.),
­- kara aresztu lub grzywna – na podstawie ustawy o odpadach - kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny. Grzywnę wymierza się od 20 do 5.000 zł, zaś kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni i wymierza się ją w dniach (Kodeks wykroczeń).
- w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

O powyższym przypominają:
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz Straż Miejska w Niemodlinie
Informację opracowano w oparciu o materiały dostępne na stronach internetowych.